Επιστημονικό Έργο

 • Κύρια αντικείμενα της έρευνάς μου είναι η αγγειακή ασβεστοποίηση σε νεφροπαθείς και διαβητικούς ασθενείς, η νεφρική οστεοδυστροφία και η φλεγμονή της χρόνιας νεφρικής νόσου, καθώς και η χρήση του υπερηχογραφήματος πνευμόνων για την εκτίμηση της ενυδάτωσης των ασθενών
 • Το ερευνητικό μου έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά υψηλού
  κύρους και έχει παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με >400 
  βιβλιογραφικές αναφορές
  (citations) στιςεργασίες μου.
 • Είμαι μέλος από το 2010 της επιτροπής σύνταξης (Editorial
  Board)
  του World Journal of Nephrology, του World Journal of Surgical
  Procedures, από το 2013 του Edorium Journal of Transplantation και του
  Annals of Vaccines and Immunization, από το 2014 του Clinical Journal
  of Vaccines and Vaccination, του Journal of Translational Internal
  Medicine και του Journal of Nephrology and Urology και από το 2016 του International Urology and Nephrology (Editor in chief: Prof. Adrian Covic)
 • Ακόμη έχω προσκληθεί >300 φορές ως κριτής – αξιολογητής (expert reviewer) σε περιοδικά ιδιαίτερα υψηλού κύρους όπως τα Kidney
  International, American Journal of Transplantation, American Journal of
  Kidney Diseases, Nephrology Dialysis and Transplantation, Cochrane
  Library of Systematic Reviews κ.α. , καθώς και ως κριτής ερευνητικών πρωτοκόλλων σε οργανισμούς υπεύθυνους για τη χρηματοδότησή τους.
 • Συμμετοχή σε >10 διεθνή και εθνικά ερευνητικά πρωτόκολα διαφόρων φάσεων. Κύριος Ερευνητής στην πανευρωπαϊκή μελέτη LUST υπερηχογραφήματος πνευμόνων.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

(Some of the publications have the link to the full text.  Otherwise you can contact me at stavroulopoulos@yahoo.co.uk for comments and requests or find me at Researchgate)


- Stavroulopoulos A, Aresti V, Papadopoulos C, Nennes P, Metaxaki P, Galinas A.  Bicarbonate levels in hemodialysis patients switching from lanthanum carbonate to sucroferric oxyhydroxide. World J Nephrol 2018 Oct 10;7(6):123-128 


- Gargani L, Sicari R, Raciti M, Serasini L, Passera M,Torino C, Letachowicz K, Ekart R, Fliser D, Covic A, Balafa O, Stavroulopoulos A, Massy ZA, Fiaccadori E, Caiazza A, Bachelet T, Slotki I, Shavit L,Martinez-Castelao A, Coudert-Krier MJ, Rossignol P, Kraemer TD, Hannedouche T, Panichi V, Wiecek A, Pontoriero G, Sarafidis P, Klinger M, Hojs R,Seiler-Mußler S, Lizzi F, Onofriescu M, Zarzoulas F, Tripepi R, Mallamaci F,Tripepi G, Picano E, London GM, Zoccali C. Efficacy of a remote web-based lung ultrasoundtraining for nephrologists and cardiologists: a LUST trial sub-project. Nephrol Dial Transplant. 2016 Dec;31(12):1982-1988 https://academic.oup.com/ndt/article-abstract/31/12/1982/2661710/Efficacy-of-a-remote-web-based-lung-ultrasound?redirectedFrom=fulltext


- Torino C, Gargani L, Sicari R, Letachowicz K, Ekart R,Fliser D, Covic A, Siamopoulos K, Stavroulopoulos A, Massy ZA, Fiaccadori E,Caiazza A, Bachelet T, Slotki I, Martinez-Castelao A, Coudert-Krier MJ,Rossignol P, Gueler F, Hannedouche T, Panichi V, Wiecek A, Pontoriero G,Sarafidis P, Klinger M, Hojs R, Seiler-Mussler S, Lizzi F, Siriopol D, BalafaO, Shavit L, Tripepi R, Mallamaci F, Tripepi G, Picano E, London GM, Zoccali C. The Agreement betweenAuscultation and Lung Ultrasound in Hemodialysis Patients: The LUST Study. Clin J Am Soc Nephrol. 2016 Nov 7;11(11):2005-2011 http://cjasn.asnjournals.org/content/11/11/2005.abstract 

- Stavroulopoulos A, Aresti V, Zounis C.  Right atrial thrombi complicating hemodialysis catheters.  A meta-analysis of reported cases and a proposal of a management algorithm. Nephrology Dialysis Transplantation 2012 Jul; 27(7): 2936-44 https://academic.oup.com/ndt/article-lookup/doi/10.1093/ndt/gfr739


- Stavroulopoulos A, Porter CJ, Pointon K, Monaghan JM, Roe SD, Cassidy MJD. Evolution of coronary artery calcification in patients with chronic kidney disease stages 3 and 4, with and without diabetes. Nephrology Dialysis Transplantation 2011 Aug; 26(8): 2582-9 https://academic.oup.com/ndt/article-lookup/doi/10.1093/ndt/gfq751


- Stavroulopoulos A, Stamogiannos G, Aresti V.  Pandemic 2009 influenza H1N1 vaccination:compliance and safety in a single hemodialysis center.  Renal Failure 2010; 32(9): 1044-48 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0886022X.2010.510232


- Stavroulopoulos A, Nakopoulou L, Xydakis AM, Aresti V, Nikolakopoulou A, Klouvas G. Interstitial nephritis and nephrogenic diabetes insipidus in a patient treated with pemetrexed. Renal Failure 2010;32(8): 1000-4 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0886022X.2010.501930


- Stavroulopoulos A, Petras D, Kakavas I, Agroyannis I, Stamatelou K, Vyssoulis G, Papadakis IT, Stefanadis C. Monocyte Expression of Adhesion Molecules during Low- and High-Flux Polysulfone Hemodialysis and the Effect of Atorvastatin Administration. Blood Purification 2010; 29(3): 274-9 https://www.karger.com/Article/Abstract/274462


- Stavroulopoulos A, Stamogiannos G, Vlachoutsos A. Left ventricular false tendon in a dialysis patient. Nephrology (Carlton) 2009;14(8): 766 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1440-1797.2009.01102.x/abstract;jsessionid=E38788C4F99986BC74ED10F8F250DB10.f02t04


- Stavroulopoulos A, Sahota O, Qamar I, Porter CJ, Cassidy MJ, Roe SD. Presence of chronic kidney disease stages 3 and 4 in patients with low trauma fracture. Nephrology Dialysis Transplantation 2008 Aug;23(8): 2710-11 https://academic.oup.com/ndt/article-lookup/doi/10.1093/ndt/gfn284 


- Stavroulopoulos A, Porter CJ, Roe SD, Hosking DJ, Cassidy MJ.  Relationship between vitamin D status, parathyroid hormone levels and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stages 3 and 4.  Nephrology (Carlton) 2008 Feb; 13(1): 63-7 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1440-1797.2007.00860.x/abstract


- Stavroulopoulos A, Cassidy MJ, Porter CJ, Hosking DJ, Roe SD. Vitamin D status in  renal transplant recipients. American Journal of Transplantation 2007 Nov; 7(11): 2546-52 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-6143.2007.01978.x/abstract


- Porter CJ, Stavroulopoulos A, Roe SD, Pointon K, Cassidy MJ.  Detection of coronary and peripheral artery calcification in patients with chronic kidney disease stages 3 and 4, with and without diabetes.  Nephrology Dialysis Transplantation 2007 Nov; 22(11): 3208-13 https://academic.oup.com/ndt/article-lookup/doi/10.1093/ndt/gfm377

 

- Α. Σταυρουλόπουλος. «Η χρήση του υπερηχογραφήματος πνευμόνων στην εκτίμηση της κατάστασης ενυδάτωσης των αιμοκαθαιρομένων ασθενών» Sanofi e-newsletter 5ο τεύχος, Μάιος 2017. https://app.moosend.com/show_campaign/f9ee2cc0-8602-4379-be25-3c07a954a3fd/b3bacbdb-78fe-4354-bfae-18960e813f83 


- Α. Σταυρουλόπουλος, Β. Αρέστη, Π. Νέννες,  Χ.Παπαδόπουλος, Δ. Πασχαλινός, Α. Γαλήνας, Π. Μεταξάκη,  Χ. Ζούνης. Υπερηχογράφημα πνευμόνων για εκτίμηση υπερυδάτωσης  αιμοκαθαιρόμενων ασθενών – συσχέτιση με υπερηχοκαρδιογραφικές λειτουργικές παραμέτρους. Ελληνική Νεφρoλoγία 2017; 29 (1): 29 - 34 http://www.ene.gr/eneojs_new/index.php/en/index 

- «MEASURING AND PRESCRIBING BICARBONATE IN CHRONIC KIDNEY DISEASE
PATIENTS.  A SURVEY AMONG EUROPEAN NEPHROLOGISTS
» Aristeidis Stavroulopoulos, Vasiliki Aresti, John Droulias, Christoforos Papadopoulos, Dimitra Bacharaki, Macrui Sonikian, Panagiotis Nennes, Anastasios Galinas. 55th ERA-EDTA Congress, Κοπεγχάγη, Δανία, 24-27 Μαΐου 2018

- «LOWER SERUM MAGNESIUM (SMG) IS A STRONG PREDICTOR OF LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY (LVH) AND PATTERNS OF LV REMODELING
IN PATIENTS WITH STAGE 5 CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD)
». Eleftheria-Kleio
Dermitzaki, Ioannis E. Giannikouris, Aristeidis Stavroulopoulos, Despina Hatzidimitriou, Dimitris Makridis, Ourania Tsotsorou, Olga Balafa, Evangelia Dounousi, Kostas Stylianou, Georgios Triantafyllis, Katsinas Christos, Ploumis Passadakis, Periklis Kyriazis, Spyros Katsoudas, Bacharaki Dimitra, Vlahakos Demetrios. 55th ERA-EDTA Congress, Κοπεγχάγη, Δανία, 24-27 Μαΐου 2018

- «Evaluation of Blood Bicarbonate Levels and Gas Analysis in Hemodialysis Patients Who Switch from Lanthanum Carbonate to Sucroferric Oxyhydroxide» Aristeidis Stavroulopoulos, Vasiliki V. Aresti, Christoforos Papadopoulos, Panagiotis Nennes, Polyxeni G. Metaxaki, Anastasios Galinas. American Society of Nephrology Kidney Week 2017, Νέα Ορλεάνη, 31 Οκτωβρίου – 5 Νοεμβρίου 2017

- «Εvaluation of blood bicorbonate levels and gas analysis in hemodialysis patients who switch from lanthanum carbonate to sucroferric oxyhydroxide» Stavroulopoulos A., Aresti V., Papadopoulos C., Nennes P., Metaxaki P., Pappas M., Paschalinos D., Galinas A., 13th BANTAO, Σαράγεβο, 4-8 Οκτωβρίου 2017

  

- «Creation of upper extremity vascular access in dialysis patients with superior vena cava stenosis» A. Stavroulopoulos, V. Aresti, G. Maragkakis, S.Kyriakides
49th ERA-EDTA Congress, Παρίσι, 23-27 Μαΐου 2012


- «Catheter-related right atrial thrombiin dialysis patients.  Presentation, Prognosis, and Management» A.Stavroulopoulos, V. Aresti, C. Zounis. 10th BANTAO Congress, Χαλκιδική, 13-15 Οκτωβρίου 2011


- «Immunogenicity of a pandemic 2009 influenza H1N1 virus vaccine in haemodialysis patients». A.Stavroulopoulos, A. Kossivakis, V. Aresti, G. Stamogiannos, A. Kalliaropoulos, Andreas Mentis. XLVIII ERA-EDTA Congress, Πράγα, Τσεχία, 23-26 Ιουνίου 2011


- «Effects of atorvastatin and membrane flux on inflammation markers in haemodialysis patients» A.Stavroulopoulos, D. Petras, A. Petrohilou, A. Tsiriga, V. Aresti, I. Kakavas,K. Stamatelou, M. Toutouza, I.T.Papadakis. XLVII ERA-EDTA Congress, Μόναχο, Γερμανία, 25-28 Ιουνίου 2010


- «Evolution of coronary artery calcification in diabetic and non-diabetic patients with chronic kidney disease stages 3 and 4» A. Stavroulopoulos, C.J.Porter, M.J.D.Cassidy, D.J.Hosking, K.Pointon, S.D.Roe.  World Congress of Nephrology, Μιλάνο, Ιταλία,22-26 Μαΐου 2009


- «Serum levels of adhesion molecules ICAM-1 and VCAM-1 in patients on low and high flux polysulphone haemodialysis and the effects of atorvastatin administration» A.Stavroulopoulos, D. Petras, A. Petrohilou, A. Tsiriga, I. Kakavas, K.Stamatelou, M. Toutouza, I.T.Papadakis. World Congress of Nephrology, Μιλάνο ,Ιταλία, 22-26 Μαΐου 2009


- «Monocyte expression of adhesion molecules during low and high flux polysulphone haemodialysis and the effects of atorvastatin administration» A. Stavroulopoulos, D. Petras, I. Kakavas, K. Stamatelou, G. Vissoulis, V. Agroyannis, I.T. Papadakis
XLIV ERA-EDTA Congress, Βαρκελώνη, Ισπανία, 21-24 Ιουνίου 2007


- «Presence and risk factors of coronary artery calcification in patients with and without diabetes and chronic kidney disease stages 3 and 4» A. Stavroulopoulos, C.J.Porter, M.J.D.Cassidy,D.J.Hosking, K.Pointon, S.D.Roe. XLIV ERA-EDTA Congress, Βαρκελώνη, Ισπανία, 21-24 Ιουνίου 2007


- «Relationship between vitamin D status, parathyroid hormone levels andbone mineral density in patients with chronic kidney disease stages 3 and 4». A. Stavroulopoulos, C.J.Porter, S.D.Roe, D.J.Hosking,M.J.D.Cassidy. XLIV ERA-EDTA Congress, Βαρκελώνη, Ισπανία, 21-24 Ιουνίου 2007


- «Evaluation ofcoronary artery calcification with multi-slice computed tomography in chronic kidney disease stages 3 and 4». K.S.Pointon, A. Stavroulopoulos, C.J. Porter, D.J. Hosking, S.D. Roe, M.J.D. Cassidy. European Congress of Radiology 2007, Vienna, Austria, 9-13 March 2007


- «Vitamin D status in renal transplant recipients» A Stavroulopoulos, C Porter, D Hosking, S Roe, M Cassidy. ASN’s 39th Annual Renal Week meeting, San Diego, CA, USA,14-19 Nοεμβρίου 2006


- «Presence of Coronary Artery Calcification in a group of Stage 3 and 4 Chronic Kidney Disease patients» S Roe, C Porter, A Stavroulopoulos, K Pointon, D Hosking, M Cassidy  ASN’s 39th Annual Renal Week meeting, SanDiego, CA, USA 14-19 Nοεμβρίου 2006


- «Vitamin D status in renal transplant recipients» A Stavroulopoulos, C Porter, D Hosking, S Roe, MCassidy XLIII ERA-EDTA Congress, Γλασκόβη, UK, 15-18 Ιουλίου 2006


- «Prevalence ofchronic kidney disease (CKD) stages 3 and 4 in patients with a low trauma fracture »  A Stavroulopoulos, I Qamar, C Porter, M Cassidy, O.Sahota, S Roe  XLIII ERA-EDTA Congress, Γλασκόβη, UK, 15-18 Ιουλίου 2006


- «Vitamin D insufficiency in patients with chronic kidney disease (CKD) stages 3 and 4 correlates with degree of proteinuria» A Stavroulopoulos, C Porter, D Hosking, S Roe, MCassidy  XLIII ERA-EDTA Congress, Γλασκόβη, UK, 15-18 Ιουλίου 2006


- «Presence of Coronary Artery Calcification in a group of Stage 3 and 4 Chronic Kidney Disease patients»  CPorter, M Cassidy, A Stavroulopoulos, K Pointon, S Roe
XLIII ERA-EDTA Congress, Γλασκόβη, UK, 15-18 Ιουλίου 2006


- «Prevelance of chronic kidney disease stages 3 and 4 in patients presenting to the fracture clinic with a low trauma fracture» AS Stavroulopoulos, I Qamar, O Sahota, CJ Porter, MJD Cassidy, SD Roe. 11th Conference on Osteoporosis, National Osteoporosis Society, Harrogate, UK, 25-28 Ιουνίου 2006 (Βραβευμένη)


- «Vitamin D status in long-term renal transplant recipients» AS Stavroulopoulos, CJ Porter, DJ Hosking, SD Roe, MJD Cassidy British Renal Society/The Renal Association Integrated Conference, Harrogate, UK, 3-5 May 2006


- «Vitamin D insufficiency in patients with chronic kidney disease (CKD) stages 3 and 4 correlates with degree of proteinuria» AS Stavroulopoulos, CJ Porter, DJ Hosking, SD Roe, MJD Cassidy. British Renal Society/The Renal Association Integrated Conference, Harrogate, UK, 3-5 May 2006


- «Prevalence ofchronic kidney disease (CKD) stages 3 and 4 in patients with limb fragility fractures »  AS Stavroulopoulos, I Qamar, CJ Porter, MJD Cassidy, OS Sahota, SD Roe. British Renal Society/The Renal Association Integrated Conference, Harrogate, UK, 3-5 May 2006 


- «Presence of Coronary Artery Calcification in a group of Stage 3 and 4 Chronic Kidney Disease patients»  CJPorter, MJD Cassidy, AS Stavroulopoulos, DJ Hosking, K Pointon, SD Roe. British Renal Society/The Renal Association Integrated Conference, Harrogate, UK, 3-5 May 2006


- «Supportive Group Psychotherapy in ESRD patients on CAPD» A.Koimtsidou, A.Kakouri, I.K.Tsegos, I.Dimakakou, V.Marinopoulou, A.Stavroulopoulos, I.Kakavas. 32nd International Conference of EDTNA-ERCA, Birmingham, UK, 20-23 Sept. 2003 (Βραβευμένη) 

 

- «ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ
» Α. Σταυρουλόπουλος, Β. Αρέστη, Μ. Σονικιάν, Γ. Παρόγλου, Χ. Παπαδόπουλος, Ι. Δρούλιας, Κ. Σολδάτου, Π. Καφούνης, Κ. Μαυροματίδης, Α. Γαλήνας, Π. Μακρίδης. 20ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 3-6 Μαΐου 2018 

- «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ» Α. Σταυρουλόπουλος, Β. Αρέστη, Χ. Παπαδόπουλος, Ι. Δρούλιας, Π. Νέννες, Π. Μεταξάκη, Μ. Παππάς, Α. Γαλήνας. 20ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 3-6 Μαΐου 2018 

- «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ.  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Α. Σταυρουλόπουλος, Β. Αρέστη, Ι. Δρούλιας, Χ. Παπαδόπουλος, Δ. Μπαχαράκη, Μ. Σονικιάν, Π. Νέννες, Α. Γαλήνας. 20ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 3-6 Μαΐου 2018 

- «Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ (ΜΔ) ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (YAK) ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟ ΝΕΦΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ (ΧΝΝ5Κ)» Ο. Τσοτσορού, A. Βλαχονικολού, Α. Κοροβέση, Α. Μαρκάκη, Σ. Βραχνής, Ζ. Κλεινάκη, Α. Κόκκαλης, Γ. Γιαννικουρής, Γ. Τριανταφύλλης, Α. Σταυρουλόπουλος, Δ. Χατζηδημητρίου, Π. Πασαδάκης, Ο. Μπαλάφα, Ε. Ντουνούση, Π. Κυριαζής, Ν. Κουτσούλης, Φ. Κουσαθανά, Σ. Κατσούδας1, Δ. Μπαχαράκη, Δ. Βλαχάκος. 20ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 3-6 Μαΐου 2018 

- «Η επίδραση της αλλαγής από ανθρακικό λανθάνιο σε σουκροφερικό
οξυ-υδροξείδιο στα επίπεδα διττανθρακικών και αερίων του αίματος σε
ασθενείς υπό αιμοκάθαρση
» Α. Σταυρουλόπουλος, Β. Αρέστη, Χ. Παπαδόπουλος, Π. Νέννες, Π. Μεταξάκη, Δ. Πασχαλινός, Α. Γαλήνας. 94η Επιστημονική Συνάντηση Ε.Ν.Ε., 16-18 Νοεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη 


- «Υπερηχογράφημα πνευμόνων για εκτίμηση υπερυδάτωσης αιμοκαθαιρόμενων ασθενών – συσχέτιση με υπερηχοκαρδιογραφικές λειτουργικές παραμέτρους» Α. Σταυρουλόπουλος, Π.Νέννες, Α. Γαλήνας, Π. Μεταξάκη,  Χ.Ζούνης. 19ο  Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Καλαμάτα,11-14 Μαΐου 2016

- «Εκτίμηση του εξωαγγειακού πνευμονικού  διάμεσου υγρού με υπερηχογράφημα πνευμόνων σε αιμοκαθαιρόμενους αθενείς» Α. Σταυρουλόπουλος, Χ.Ζούνης. 18ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 13-17 Μαΐου 2014


- «Δημιουργία αγγειακής προσπέλασης στα άνω άκρα σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με στένωση στην άνω κοίλη φλέβα»  Α. Σταυρουλόπουλος, Β.Αρέστη, Γ. Μαραγκάκης, Σ. Κυριακίδης. 17o Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Κυλλήνη, 10-13 Μαΐου 2012


- «Σπονδυλοδισκίτιδα σε ασθενή υπό χρόνια αιμοκάθαρση» Δ. Δόβρης, Γ. Κελάλης,Κ. Μάγκος, Α. Σταυρουλόπουλος, Β. Αρέστη, Γ. Σάπκας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, 27-30 Οκτωβρίου 2011, Πάφος, Κύπρος


- «Σχετιζόμενοι με καθετήρα αιμοκάθαρσης θρόμβοι δεξιού κόλπου: Μετα-ανάλυση  των δημοσιευμένων περιπτώσεων καιπροτεινόμενη θεραπευτική αντιμετώπιση» Α. Σταυρουλόπουλος, Β.Αρέστη. 81η Επιστημονική ΣυνάντησηΕ.Ν.Ε., 10-11 Μαρτίου 2011, Αθήνα


- «Νεκρωτική μαστίτιδα προκαλούμενη από ουραιμική αρτηριολιοπάθεια από επασβέστωση (καλσιφύλαξη)» Ι. Ε. Γιαννικουρής, Α. Σταυρουλόπουλος, Φ. Αλεβιζάκη, Ε. Συνοδινού, Κ.Αρώνη, Π. Νταγκουνάκη, Γ. Τριανταφύλλης. 81η Επιστημονική ΣυνάντησηΕ.Ν.Ε., 10-11 Μαρτίου 2011, Αθήνα


- «Ανοσογονικότητα του εμβολίου για την πανδημία γρίπης Η1Ν1 του 2009 στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς» Α. Σταυρουλόπουλος, Α. Κοσσυβάκης, Β. Αρέστη, Γ. Σταμογιάννος, Α.Καλλιαρόπουλος, Α. Μεντής. 80η Επιστημονική ΣυνάντησηΕ.Ν.Ε., 4-5 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη


- «Ευμεγέθης θρόμβος δεξιού κόλπου σε ασθενή με καθετήρα αιμοκάθαρσης»
Α. Σταυρουλόπουλος, Β. Αρέστη, Χ. Ζούνης. 80η Επιστημονική Συνάντηση Ε.Ν.Ε., 4-5 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη


- «Η επίδραση της χορήγησης ατορβαστατίνης και της διαβατότητας της μεμβράνης στη φλεγμονώδη διεργασία της αιμοκάθαρσης» Α. Σταυρουλόπουλος, Δ.Πετράς, Α. Πετροχείλου, Α. Τσιριγγά, Β. Αρέστη, Ι. Κακάβας, Κ. Σταματέλου, Μ.Τούτουζα, Ι. Παπαδάκης. 16ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Κως, 2-5 Ιουνίου 2010


- «Εμβολιασμός για την πανδημία γρίπης Η1Ν1 σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Εμπειρία ενός κέντρου: Συμμόρφωση και Ασφάλεια» Α. Σταυρουλόπουλος, Γ.Σταμογιάννος, Β. Αρέστη, Α. Τσίγκας, Μ. Παππάς, Β. Ηλιόπουλος, Α. Νίκας. 16o Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Κως, 2-5 Ιουνίου 2010


- «H αύξηση της ασβεστοποίησης στιςστεφανιαίες αρτηρίες διαβητικών και μη διαβητικών ασθενών με χρόνια νεφρικήνόσο στάδια 3 και 4» Α.Σταυρουλόπουλος, M.J.D. Cassidy, C.J. Porter, K. Pointon, S.D. Roe. 15ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 18 -21 Ιουνίου 2008


- «Επίπεδα μορίων προσκόλλησης ICAM-1 και VCAM-1 στον ορό ασθενών υπό αιμοκάθαρση χαμηλής και υψηλής διαβατότητας με μεμβράνες πολυσουλφόνης και η επίδραση της χορήγησης ατορβαστατίνης» Α.Σταυρουλόπουλος, Δ.Πετράς, Α. Πετροχείλου, Α. Τσιριγγά,  Ι.Κακάβας, Κ. Σταματέλου, Μ. Τούτουζα, Ι. Παπαδάκης
15ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 18 -21 Ιουνίου 2008


- «Έκφραση μορίων προσκόλλησης στα μονοκύτταρα ασθενών  που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση χαμηλής και υψηλής διαβατότητας με μεμβράνες πολυσουλφόνης και η επίδραση της χορήγησης ατορβαστατίνης» Α. Σταυρουλόπουλος, Δ.Πετράς, Ι. Κακάβας, Κ. Σταματέλου, Ι. Παπαδάκης. 73η Επιστημονική Συνάντηση Ε.Ν.Ε., 8-9 Μαρτίου 2007


- «Ασβεστοποίηση στις στεφανιαίες αρτηρίες ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) στάδια 3 και 4» Αριστείδης Σταυρουλόπουλος, Chris Porter, Mike Cassidy, David Hosking, Kate Pointon, Simon Roe. 14o Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 29 Μαϊου-3 Ιουνίου 2006


- «Η ανεπάρκεια βιταμίνης D σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) στάδια 3 και 4 σχετίζεται με τη βαρύτητα της λευκωματουρίας» Αριστείδης Σταυρουλόπουλος, Chris Porter, David Hosking, Simon Roe, Mike Cassidy  14o Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 29 Μαϊου-3 Ιουνίου 2006


- «Η παρουσία Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) στάδια 3 και 4 σε ασθενείς με παθολογικά κατάγματα άκρων» Αριστείδης Σταυρουλόπουλος, Imran Qamar, Chris Porter, Mike Cassidy, OpinderSahota, Simon Roe. 14ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 29 Μαϊου-3 Ιουνίου 2006


- «Η ανεπάρκεια βιταμίνης D κατά το πρώτοέτος μετά τη μεταμόσχευση νεφρού»
Αριστείδης Σταυρουλόπουλος, Chris Porter, David Hosking, Simon Roe, Mike Cassidy
14ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 29 Μαϊου-3 Ιουνίου 2006


- «Η ανεπάρκεια βιταμίνης D σε ασθενείς με μακρά λειτουργία νεφρικού μοσχεύματος» Αριστείδης Σταυρουλόπουλος, Chris Porter, David Hosking, Simon Roe, Mike Cassidy 14ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 29 Μαϊου-3 Ιουνίου 2006


- «Λευκωματουρία της διαβητικής νεφροπάθειας και αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου. Ποιός ο ρόλος του πολυμορφισμού του γονιδίου του μετατρεπτικού ενζύμου;» Ι.Τ.Παπαδάκης, Ι.Μαλέγκος, Γ.Τσούκα, Δ.Μαργέλης,Ι.Μπούμπα, Α.Ζάμπου, Α.Παπαδάκη, Α.Σταυρουλόπουλος, Δ.Πετράς, Μ.Μπενρουμπή. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 16-19 Ιουνίου 2004, Ρόδος


- «Η επίδραση των στατινών στα επίπεδα της ομοκυστεϊνης αίματος των αιμοκαθερόμενων ασθενών» Δ.Πετράς, Γ.Τσούκα, Α.Tσιριγγά, Γ.Μπουγάτσος, Α.Παπαδάκη, Α.Σταυρουλόπουλος, Χ.Κοντού-Καστελάνου, Ι.Κακάβας,Ι.Τ.Παπαδάκης
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 16-19 Ιουνίου 2004, Ρόδος


- «Περιτονίτιδα απο Alkaligenes Xylosoxidans: Μια χαμένη μάχη;» Α.Σταυρουλόπουλος, Σ.Κατσούδας, Γ.Μπουγάτσος, Δ.Πετράς, Α.Παπαδάκη,Ι.Κακάβας. 66η Επιστημονική Συνάντηση Ε.Ν.Ε., 20-21 Νοεμβρίου 2003, Θεσσαλονίκη


- «MILK-ALKALI Syndrome: Η μοντέρνα επανεμφάνιση»  Α.Σταυρουλόπουλος, Σ.Κατσούδας, Γ.Μπουγάτσος, Ι.Κακάβας. 65η Επιστημονική Συνάντηση Ε.Ν.Ε., 13-15 Μαρτίου 2003, Αθήνα


- «MALT Λέμφωμα νεφρού.Παρουσίαση περιστατικού» Α.Σταυρουλόπουλος, Σ.Κατσούδας, Α.Γεωργακόπουλος, Ι.Κακάβας. 64η Επιστημονική Συνάντηση Ε.Ν.Ε., 21-22 Νοεμβρίου 2002, Θεσσαλονίκη 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

- Προσκεκλημένος Εισηγητής στον 15ο Κύκλο των «Αλκυονίδων Ημερών Νεφρολογίας», με θέμα ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ, Ναύπλιο, 1-3 Μαρτίου 2019

 

- Προσκεκλημένος Εισηγητής στο 12ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ε.Ν.Ε., με θέμα: ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, Θεσσαλονίκη, 15-19 Νοεμβρίου 2018 
https://www.ene.gr/Seminars_Meetings/Seminars/12th%20Seminar/04_06.php 


- Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, με θέμα: ETELCALCETIDE: ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΜΙΜΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
, Καλαμάτα, 7-9 Ιουνίου2018 
 

- MEASURING AND PRESCRIBING BICARBONATE IN CHRONIC KIDNEY DISEASE
PATIENTS.  A SURVEY AMONG EUROPEAN NEPHROLOGISTS
55th Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεφρολογίας ERA-EDTA, Κοπεγχάγη, Δανία, 24-27 Μαΐου 2018

-Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 20o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, , με θέμα: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΕΡΥΔΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΟΥ, Αθήνα, 3-6 Μαΐου 2018

https://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20180503093242_live4030_38.mp4  


- Προσκεκλημένος Εισηγητής στο 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Περιτοναϊκής Κάθαρσης, με θέμα ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Αλεξανδρούπολη, 3-5 Σεπτεμβρίου 2017


- Προσκεκλημένος Ομιλητής στο Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Νεφρολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική»,  με θέμα «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟ ΥΥΓΡΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ», Δώμα Ευαγγελισμού, Αθήνα, 06 Απριλίου 2017


- Προσκεκλημένος Εισηγητής στον 14ο Κύκλο των «Αλκυονίδων ΗμερώνΝεφρολογίας», με θέμα ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2017


- Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Εκπαιδευτική Ημερίδα της Genesis Pharma με Θέμα ΦΩΣΦΟΡΟΔΕΣΜΕYΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, Hilton, Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017


- Προσκεκλημένος Εισηγητής στην ημερίδα «Διαχείριση του Δευτεροπαθούς Υπερπαραθυρεοειδισμού (ΔΥΠΘ). Από τη θεωρία στην κλινική πράξη», Athens Hilton, 22 Ιουνίου 2016


- Πρόεδρος στη συνεδρία Αναρτημένων Ανακοινώσεων με θέμα «Αιμοκάθαρση» στο 19ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο,Καλαμάτα, 11-14 Μαΐου 2016


- Προσκεκλημένος Εισηγητής στο 25ο Ετήσιο Σεμινάριο του Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. με θέμα ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2016


- Προσκεκλημένος Εισηγητής στο 10ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ε.Ν.Ε. με θέμα ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου 2016 http://www.ene.gr/Seminars_Meetings/Seminars/10th%20Seminar/index.php 


- Προσκεκλημένος Εισηγητής στο 8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ε.Ν.Ε. με θέμα ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2014
 
- Προσκεκλημένος Εισηγητής στο 16ο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο με θέμα ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΙΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ, Κως, 4 Ιουνίου 2010 http://www.ene.gr/PENELLHNIA_SYNEDRIA/16/DOCS/20100604/STAVROPOULOS.html 

- Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2008-9, 2009-10, 2010-11 και 2011-12 του Νεφρολογικού τμήματος του ΙπποκράτειουΓ.Ν. Αθηνών
 
1. «Αμυλοείδωση και Νεφρός. Πρωτοπαθής-Δευτεροπαθής.» 7 Φεβρ. 2012
 
2. «Μεταβολική Οξέωση με φυσιολογικό Χάσμα Ανιόντων. Αιτία/Διάγνωση, Ειδικά Χαρακτηριστικά (έμφαση στις ΝΣΟ), Κλινικοεργαστηριακές Εκδηλωσεις, Αντιμετώπιση.», ακαδημαϊκό έτος 2010-11
 
3. «Πολυκυστική νόσος τουνεφρού. Διάγνωση και θεραπεία.», ακαδημαϊκό έτος 2009-10
 
4. «Διακίνηση χλωρίου στο νεφρώνα.Παθοφυσιολογικός ρόλος του χλωρίου στη λειτουργία του νεφρώνα. Διαγνωστική αξίατου χλωρίου αίματος και ούρων. Κλινικά παραδείγματα.», ακαδημαϊκό έτος 2008-9  

 

- Προσκεκλημένος Εισηγητής στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος-Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής με θέμα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, Αθήνα, 14-16 Απριλίου 1995
  

Ιατρείο

Έδρα: Χριστοβασίλη 3     

Νέο Ψυχικό

τηλ : 6947824197
        
Δέχεται με ραντεβού: 

- Bionephros Θεσσαλονίκης 60

Μοσχάτο-Καλλιθέα

- Νεφρολογικό Κέντρο Αγίου Δημητρίου, Λεωφ. Βουλιαγμένης 266, Αγ, Δημήτριος 

- Νοσοκομείο Metropolitan, Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1, Νέο Φάληρο

-Κλινική Βουγιουκλάκειο, Σμύρνης 36, Αιγάλεω

 

Dr Aristeidis Stavroulopoulos | LinkedIn

 

 Σταυρουλόπουλος Αριστείδης Νεφρολόγος | doctoranytime